Проблеми в семейството, социалните мрежи и традиционните медии отключват агресията при децата