Само в 33% от случаите на самоубийства се установяват мотивите