Най-често към самоубийство тласкат конфликти в семейството