Трябва да се преодолее стигмата по отношение на депресията и тревожността