Ефектно поднесените самоубийства повличат вълна от подражание