Българите посягат на живота си най-вече заради конфликти в семейството