Земетресение, авария, терористичен акт могат да отключат психичен проблем