За мярката и морала в медийното отразяване на самоубийствените трагедии