Когато личният лекар застане между пациента и психиатъра