Всяко телесно страдание може да се яви като маска на депресията