Депресията като социалнозначимо заболяване да бъде приоритет в работата на Националния съвет по психично здраве

29.09.2022

Всеки пети човек през живота си е преживял депресивен епизод, сочи световната статистика, като жените по-често боледуват от депресивно разстройство. Често депресията се проявява и с други психични проблеми. За хората, които преминат лечение в една от 12-те държавни психиатрии у нас, след това не е осигурено продължаващо лечение и грижа в общността. При това медицинската и социалната грижа са разделени и липсва работеща система, която да оценява обективно състоянието на хората с психични заболявания и техните нужди. У нас всички психиатрични услуги извън 12-те държавни психиатрии са изцяло частни, като една консултация струва от 15 до 60 евро. От общо 500 психиатри само 400 работят на терен, като от тях на възраст под 35 години са максимум 28.  През първата година на пандемията COVID-19 (2020 г.) са извършени 15 000 психиатрични прегледа по-малко в сравнение с 2019 г., но  през 2021 г. прегледите са с 23 000 повече от тези през 2019 г.  Продажбата на антидепресанти е скочила със 7,5% през 2021 в сравнение с 2020 г. Увеличено е търсенето и на други успокоителни средства. Същевременно в България антидепресантите се реимбурсират най-малко в Европа – Здравната каса поема само 50% от стойността им, докато реимбурсацията им в Словения е 70%, в Румъния - 90%, във Франция, Германия, Дания, Италия, Испания, Ирландия, Финландия е 100%. Лекарското съсловие у нас страда много по-често от депресивни  проблеми в сравнение с общото население и това влошава качеството на оказваните от лекарите медицински услуги. 68% от наемащите служители не вземат на работа човек с депресия.

Това стана ясно на Кръгла маса „Лицата на депресията – предизвикателства и отговорности“ в София, в която участваха акад. Дроздстой Стоянов, проф. д-р Петър Маринов – председател на Асоциацията на експертите по психично здраве, д-р Цветеслава Гълъбова – директор на психиатричната болница „Св. Иван Рилски“, д-р Захари Зарков, директор на дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ в  НЦОЗА, специалисти от неправителствения сектор, които оказват социални услуги за хора с психични заболявания, представителят на СЗО за България доц. Михаил Околийски и председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров. Събитието е част от националната информационна кампания „Победи депресията“.

Всички присъстващи се обединиха около общ консенсус:

  1. Депресията като социалнозначимо заболяване да залегне като приоритет в работата на Националния съвет по психично здраве.
  2. Подобряване на достъпа до диагностика, лечение и услуги на пациентите с депресия.
  3. Въвеждане на модели на финансиране на психиатрични заболявания с плавен преход към комплексно остойностяване на лечението и грижата за хората с психични заболявания.