Д-р Румяна Динолова: Домашното насилие расте в условията на пандемия