Самоубийствата в България намаляват.

10.10.2019

Тази година Световният ден на психичното здраве е посветен на превенцията на самоубийствата и преминава под мотото „40 секунди за действие”. На всеки 40 секунди някой в света губи живота си при самоубийство. В България през последните години се очертава трайна тенденция към намаляване на самоубийствата. „Статистиката е много важна за набелязване на мерки и програми за превенция на самоубийствата. У нас се прилагат различни модели и програми с тази цел – посочи д-р Захари Зарков от НЦОЗА. – Разработихме обучителни програми за работа с училищни психолози, педагогически съветници, логопеди, ресурсни учители за работа в училищата по темите тревожност, депресия, агресия и автоагресия и сексуално образование.”