Домашното насилие расте в условията на пандемия

13.07.2020

Представителни данни на ООН сочат, че в условията на пандемия нивата на тревожност се покачват и агресията се повишава, каза д-р Румяна Динолова от отдел „Психично здраве” по БНР. У нас от телефон 112 отчитат средно 18% увеличаване на сигналите за домашно насилие. Хората в много страни бяха изолирани и затворени по домовете си, заливаха ги информационни потоци със страховити послания. Тепърва професионалистите ще анализират как се отразиха на психичното здраве затварянето, страхът, незнанието, усещането, че няма възможности да се пребориш с този неясен, неразпознаваем, непознат враг, който може да те унищожи.