Д-р Захари Зарков: Заболеваемостта от чести психични разстройства намалява