Второто национално представително епидемиологично проучване на честите психични разстройства в България – ЕПИБУЛ 2, показва: 3,4% от пълнолетните българи са засегнати от депресия