Доц. д-р Христо Хинков - стигматизацията е опит едно незряло общество да се защитава от явления, които могат да застрашат неговия интегритет