НЦОЗА организира работна среща на психиатри по проблемите на коморбидните състояния.